Năm mươi năm rồi ai cho phép các ngươi quên

0
20
Hình: Nghiên chụp với khẩu hiệu chống Tàu cộng viết trên tường nhà vào năm 2014.

Phạm Thanh Nghiên

Phạm xuân Trường

19/1/2024

Chỉ có dự báo thời tiết hàng ngày

Tivi nhắc đến Hoàng sa

Còn tất cả thi ca chờ xem bóng đá

Chẳng một ai nhắc đến Nguỵ văn Thà

Chẳng một ai nhắc đến Gạc Ma

Có những giọt mắt rơi

Khóc cho bóng đá Việt Nam thua Indonesia O- 1

Chẳng ai khóc cho Hoàng sa , Gạc Ma đã mất

Quên mối thù truyền kiếp 4000 năm

Quên bài thơ Thần Lý thường Kiệt đọc bên sông

Quên lời Hịch của Trần quốc Tuấn

Quên bài cáo Bình Ngô

Quên những nấm mồ phơi sương biên cương 17- 2 – 1979

Ai là người có tội với Tiền Nhân

Ai là người bán rẻ máu Nhân Dân 

Năm mươi năm rồi ai cho phép các ngươi quên

19-1-2024

Phạm xuân Trường

Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do biểu tình phản đối Olympic Bắc Kinh và khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
775240cookie-checkNăm mươi năm rồi ai cho phép các ngươi quên