Monday, October 2, 2023

Tag: Vàng và niềm tin.

Vàng và niềm tin.

BẠCH HOÀN Nhân việc đại biểu Quốc hội lại đòi huy động 500 tấn vàng trong dân, tôi đăng lại bài viết vào giữa năm...