Saturday, September 23, 2023

Tag: vaccine Covid-19

Thủ đoạn truyền thông và lương tâm con người

Nguyễn Hồng Vũ 15-8-2020 Ba ngày trước mình có bài viết về vaccine Sputnik V của Nga phân tích về vấn đề “đi tắt” bị các...