Saturday, September 23, 2023

Tag: UBND Kiên Giang

Kiên Giang đề nghị dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc...

Chủ tịch UBND Kiên Giang đề xuất lập quy hoạch Phú Quốc trở thành khu kinh tế, thay vì chờ đợi Luật Đặc khu...