Thursday, December 7, 2023

Tag: TRƯỜNG CAI NGHIỆN – NHỮNG PHẬN NGƯỜI (1)

TRƯỜNG CAI NGHIỆN – NHỮNG PHẬN NGƯỜI (1)

Bạch Cúc PHƯỢNG! Phượng có mái tóc đen dài, mượt và óng ả. Đó là thứ quý giá nhất trên cơ thể mà cô còn giữ...