Friday, March 1, 2024

Tag: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Hoa Kỳ có thể tấn Công Bắc Kinh ở ngã khác

RFA Hôm Thứ Sáu 23, Tổng thống Donald Trum “ra lệnh” cho các doanh nghiệp Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Sau đó, ông giải thích...