Friday, April 19, 2024

Tag: Tổng Giám Đốc Y Tế Thế Giới (WHO)

TUYÊN CÁO VỀ THẢM HỌA TOÀN CẦU DO CORONAVIRUS VŨ HÁN...

Thich Khong Tanh (Cập nhật thêm người ký) XÉT RẰNG: 1- Nhà cầm quyền Trung Cộng đã cố tình ngăn chặn và che giấu những tin...