Saturday, September 23, 2023

Tag: Thư con gái tử tù Đặng Văn Hiến

“Thư con gái gửi bố là tử tù Đặng Văn Hiến”

VÕ HỒNG LY Nhung là con gái lớn của Đặng Văn Hiến. Ước mơ của cô gái mới lớn đổ vỡ sau ngày bố bị...