Thursday, February 22, 2024

Tag: The White House

TỔNG THỐNG TRUMP GỬI ‘TỐI HẬU THƯ’ CHO TỔNG GIÁM ĐỐC...

Báo Sạch Trong "tối hậu thư" này, Trump đã liệt kê những diễn biến nghiêm trọng của dịch cúm Vũ Hán, nhưng WHO vẫn không...