Thursday, December 7, 2023

Tag: thảm sát Thiên An Môn

MỘT GÓC NHÌN VỀ TRUNG QUỐC – Phần 3

Duan Dang PV: Chúng ta hãy trở lại cuộc nói chuyện bằng một chút thời sự. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm vụ...