Thursday, December 7, 2023

Tag: Tàu Hải Dương Địa Chất 9

Vào chiều nay 18/11, Hải Dương Địa Chất 9 đã đi...

Lê Nguyễn Hương Trà Chưa đầy 01 tháng sau khi tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8/Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc rời khỏi...