Sunday, April 14, 2024

Tag: Tàu cẩu Lam Kinh

Chuẩn bị ‘tình huống xấu nhất’, nhưng sẽ đánh chác ra...

VOA 14/09/2019 Phạm Chí Dũng Ảnh: Hải Dương 981, hồi tháng Năm, 2014. Ngay sau khi xuất hiện tàu cẩu lớn nhất thế giới của Trung Quốc...