Thursday, December 7, 2023

Tag: quyền Dân sự và Chính trị ICCPR

Việt Nam chối “bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền”...

RFA Hôm 22/1/2019, đại diện Bộ Công An Việt Nam phủ nhận trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc việc các cơ quan chức...