Friday, June 2, 2023

Tag: Ông Trần Quang Thành

“Chống tham nhũng thực chất để thanh trừng lẫn nhau!”

Diễm Thi, RFA 2019-07-31 Ngày 4/7/1991, nhà báo Trần Quang Thành bị tạt acid khiến khuôn mặt bị dị dạng, mất cả môi và mũi, một...