Saturday, March 25, 2023

Tag: Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Vụ Nghi Sơn và những ‘quý ông’ từ… đâu đó rơi...

Blog VOA Trân Văn Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa, Việt Nam.