Tuesday, September 26, 2023

Tag: Nguyễn Khoa Thái Anh

Cựu tù nhân Điếu Cày kể chuyện

ĐÀN CHIM VIỆT Nguyễn văn Hải đã ngồi tù trước đây. Ông cho biết đã bị giam nhiều ngày, tra khảo và đánh đập – và...