Monday, October 2, 2023

Tag: Luật sư Trần Vũ Hải vừa bị khởi tố là người như thế nào?

Luật sư Trần Vũ Hải vừa bị khởi tố là người...

Chu Vĩnh Hải (VNTB) - Tất cả các luật sư tham gia bảo vệ các thân chủ là tù nhân lương tâm, từ từ cũng...