Saturday, September 30, 2023

Tag: Luật sư Nguyễn Văn Miếng

Tòa cấm chụp hồ sơ vụ thầy dạy nhạc bị cáo...

RFA Cán bộ tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An hôm 11 tháng 10 năm 2019 đã từ chối cho hai luật sư của thầy...