Thursday, December 7, 2023

Tag: Kherson

Trên các cánh đồng đầy bom mìn, nông dân Ukraine có...

Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch bài trên New York Times. Tóm tắt: Một số người làm nông nghiệp ở Ukraine đã mất ba mùa trồng...