Saturday, February 24, 2024

Tag: Hồ Hữu Hoà

ĐÀN CHIÊN NGOAN BƠ VƠ

Hai Le Xoay quanh vụ việc Hồ Hữu Hoà, người không Công giáo có dịp thấy nhiều hơn về quy trình tuyển chọn tu sĩ...