Friday, March 1, 2024

Tag: hai quần đảo Trường Sa

Facebook xoá Trường Sa, Hoàng Sa khỏi bản đồ Việt Nam

VIETNAMNET Trong phần thiết lập chạy quảng cáo của Facebook, hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa bị xoá khỏi bản đồ Việt Nam và...