Wednesday, November 29, 2023

Tag: Hà Giang BBC

Hong Kong: Cảm nhận nhà báo gốc Việt giữa biển người...

Tina Hà Giang BBC News Tiếng Việt, Hong Kong Chiều Thứ Tư 12/6/2019, khi cảnh sát dùng đạn cao su và hơi cay đàn áp...