Thursday, December 7, 2023

Tag: GỬI KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP ĐẾN LHQ VỀ VIỆC NGƯỢC ĐÃI TNLT

GỬI KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP ĐẾN LHQ VỀ VIỆC NGƯỢC ĐÃI...

Võ Hồng Ly 04.07.2019   Nhóm khởi xướng “Tuyên bố Phản đối Ngược đãi Tù nhân Lương tâm” đã vừa gửi kiến nghị khẩn cấp đến...