Sunday, April 14, 2024

Tag: đảo Phú Lâm

CHIẾN ĐẤU CƠ TRUNG QUỐC XUẤT HIỆN DÀY ĐẶC Ở HOÀNG...

Báo Sạch Hiện có nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến việc Trung Quốc triển khai số lượng lớn chiến đấu cơ đến đảo...

Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến Hoàng Sa

RFA Trung Quốc vừa triển khai các chiến đấu cơ đến khu vực đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ở Biển Đông. Động thái...