Tuesday, March 28, 2023

Tag: Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Hoà thượng Thích Quảng Độ viên tịch, thọ 92 tuổi

RFA Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viên tịch vào lúc...

CUỐN TỪ ĐIỂN LÀM TRONG TÙ

Tran Triet "... Trước khi vào tù, tôi đã nói khó với họ là để xin đưa theo bộ từ điển Phật Quang mà tôi...

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống...

Nguyen Khanh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viên tịch vào...