Thursday, December 7, 2023

Tag: Cooke Dương

Cookie Dương: Cô gái gốc Việt mong đến gần với thế...

BBC Đến Mỹ với gia đình năm 2009, lúc 11 tuổi, Cookie Dương nhớ đã từng có những cuộc đối thoại êm đềm với bố...