Thursday, March 23, 2023

Tag: CGTN

Trung Quốc tăng cường mua fan trên Facebook

Nguyễn Hùng Kênh tuyên truyền hải ngoại của Bắc Kinh, China Global TV Network, gọi tắt là CGTN đang đẩy mạnh quảng cáo để tăng...