Tuesday, February 27, 2024

Tag: biểu tượng tham vọng quân sự của Nhật Bản

Izumo, biểu tượng tham vọng quân sự của Nhật Bản

RFI Thanh Phương  Một trong những chiến hạm lớn nhất của Nhật, tàu chở trực thăng Izumo, vừa rời khỏi Vịnh Subic của Philippines, nơi trước...