Wednesday, November 29, 2023

Tag: bác Nguyễn Tiến Dân

CHIẾN DỊCH ĐỒNG TÂM, LUẬN THEO HỌC THUYẾT CHIẾN TRANH CỦA...

Tác giả Nguyễn Tiến Dân 1-Thưa ông Tổng! Năm mới năm me, chúc ông mạnh khỏe, để có sức mà vật lộn với bạo bệnh...