Saturday, March 2, 2024

Tag: AI THẮNG AI THUA SAU CUỘC HỌP THƯỢNG ĐỈNH MỸ-BẮC HÀN ?”

AI THẮNG AI THUA SAU CUỘC HỌP THƯỢNG ĐỈNH MỸ-BẮC HÀN...

Trần Trung Đạo : TT Trump cám ơn Tập Cận Bình “giúp đỡ” trong việc dẫn đến phiên họp giữa ông và Kim Jong Un....