Friday, December 9, 2022

Tag: 2-4-6 Hai Bà Trưng

Ông Nguyễn Hữu Tín liên quan gì khu đất vàng 6.000m2?

TTO - Bằng thủ thuật bán, chuyển nhượng vốn lòng vòng và được các cơ quan nhà nước tiếp tay, các bên đã giao...